Skip to content

Herbarze – albumy dla genealoga

Herbarze dla genealogów są tym czym dla zwykłych zjadaczy chleba albumy ze zdj ęciami czy obrazami. Oprócz wartości poznawczych mają w sobie to coś, że można przeglądac je wielokrotnie odkrywając wciąż nowe informacje.

Herbarz Polski Tadeusz Gajl

Herbarz Polski Tadeusz Gajl

Nazwisko Tomasza Gajla w polskiej heraldyce jest gwarancją wiedzy najwyższej próby – spędził on ponad 20 lat na poznawaniu i badaniu herbów polskiej szlachty i arystokracji od czasów piastowskich, poprzez lata Rzeczypospolitej Obojga Narodów i okres panowania królów elekcyjnych, aż po pierwsze lata XX wieku. W książce autor przedstawił 4700 herbów, 49 tysięcy nazwisk i 60 tysięcy rodów. To wydanie herbarza jest niezwykle pięknym wydawnictwem wydrukowanym z największą pieczołowitością i użyciem najlepszych farb w tym metalicznych). Wygląda i kosztuje luksusowo. Ze względu na dwujęzyczność, nadaje się również na prezent dla obcokrajowca. Rok wydania 2011. 608 stron.

 

 

Nowy Herbarz Polski Tadeusz Gajl

Nowy Herbarz Polski Tadeusz Gajl

Wydanie z 2016 roku przeznaczone jest dla praktyków heraldyków i genealogów do codziennej pracy – wykonanie solidnie, ale niezbyt drogo – ponad dwa razy taniej niż bibliofilskie wydanie z 2011 roku. W ciągu 5 lat, które minęły od wydania Herbarza Polski udało się Tomaszowi Gajlowi rozszerzyć zawartość prawie o 500 nowych herbów w tym ponad 100 nieznanych do tej pory odmian polskich herbów z terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz tysiąc nazwisk. Rok wydania 2016. 648 stron.
Oba herbarze zostały opisane w trochę dłuższej formie na blogu KimOnibyli.pl

 

 

Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego Paliszczew

Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego Mikołaj Paliszczew

Wydany z roku 1853 herbarz, którego wydanie było nakazane Herodi w Prawie o Szlachectwie z 1836 roku. W dwu tomowym wydaniu zostało opisanych 135 herbów. Przy każdym z nich została krótko (jedno lub dwa pokolenia) opisana rodzina lub rodziny, które je używały. W sumie, herbarz obejmuje prawie 400 rodzin. Do opisów nie można mieć 100% zaufania – część z nich powstała na podstawie wywodów dostarczonych do Herodi, a te jak ogólnie wiadomo były często fałszowane.

Herbarz jest dostępny w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej, ale czasami miło jest posługiwać się wersją papierową dostępną jako reprint.

 

 

herbarz rycerstwa polskiego xvi w

Herbarz rycerstwa polskiego XVI w. Józef Szymański

Na 360 stronach przedstawiono zestawienie herbów rycerskich występujących w Rzeczypospolitej w XVI wieku. W książce znajdują się informacje źródłowe dotyczące herbów oraz ich opisy. Pozycja zawiera ponad 1000 ilustracji. Pozycja trudno dostępna, chyba tylko w wydawnictwie DiG

 

 

 

 

herbarz szlachty żmudzkiej Błaszczyk

Herbarz szlachty żmudzkiej Grzegorz Błaszczyk

Herbarze – 6 tomów – rodzin bojarów żmudzkich (historyczna nazwa Dolnej Litwy – po łacinie Samogitii) obejmujące podstawowo okres od XIV do końca XVII wieku. Ze względu na korzystanie z dokumentów wywodowych szlachectwa z przełomu XVIII i XIX w. sięgają również tego okresu, kiedy ostatecznie znika szlachta jako grupa społeczna. Poszczególne tomy obejmują nazwiska szlachta i ziemiaństwa rozpoczynające się na litery A-F (684 stron) – tom 1, G-J (524 stron)- tom 2, K-Ł (444 stron) – tom 3, M-P (700 stron) – tom 4, R-Ś (574 stron) – tom 5 i T-Ż (428 stron) – tom 6.

 

Be First to Comment

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: